Aktualności Zarządu

Ludowe śpiewy i tańce – udane święto w Niegosławicach

Ludowe śpiewy i tańce – udane święto w Niegosławicach

Miłośnicy folku oraz ludowej melodii 12 lipca w Niegosławicach, gminie Złota słuchali koncertów dziewięciu świętokrzyskich kapel. Na piątą edycję Święta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej imienia Kazika Krawczyka i Stasia Muchy dotarło ponad tysiąc osób. Występom regionalnych kapel przysłuchiwał się marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Honorowy Sołtys Niegosławic Adam Jarubas.

Uczcili bohaterów i przekazali ich historię – 72. Rocznica Pacyfikacji Michniowa

Uczcili bohaterów i przekazali ich historię – 72. Rocznica Pacyfikacji Michniowa

– Przyszliśmy dziś wysłuchać historii o bohaterskiej wsi i jej mieszkańcach. Każdego roku słuchamy jej z pokorą, bólem i w skupieniu. Na nowo przeżywamy tragiczne wydarzenia sprzed 72 lat. Tak trzeba bo wojna i jej bestialstwo nie jest pustym hasłem. Nie wolno nią szafować, nie wolno bezrefleksyjnie wplatać w retorykę polityczną. Zabrania nam tego pamięć – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego 12 lipca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, gdzie wspominano oraz uczczono pamięć 204. osób, które zginęły z rąk niemieckich okupantów w 1943 roku. W 72. Rocznicy Pacyfikacji Michniowa uczestniczyli również: wicemarszałek Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński  oraz wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz.

Radni Sejmiku zdecydowali o połączeniu szpitali

Radni Sejmiku zdecydowali o połączeniu szpitali

– Nowy podmiot gwarantuje stabilność, właściwą realizację zadań, gwarantuje swym potencjałem ekonomicznym, ludzkim i medycznym możliwość podjęcia nowych zadań i nowych wyzwań. To potencjał ludzki, który cały czas uwzględniamy i widzimy, jest w stanie podołać tym wyzwaniom – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, rekomendując radnym projekt uchwały w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach. Taką decyzję radni podjęli podczas XII sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się w piątek, 10 lipca 2015 roku, w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Obradom przewodniczył Arkadiusz Bąk.

Program dla Wiślicy

Program dla Wiślicy

Inwentaryzacja i pełne opracowanie zbiorów muzealnych, niezbędne prace konserwatorskie, rozbudowa i adaptacja infrastruktury na potrzeby muzeum, stworzenie atrakcyjnych wystaw stałych – to tylko niektóre elementy przyjętego przez Zarząd Województwa programu działania Muzeum Regionalnego w Wiślicy. Przygotowanie dokumentu jest kolejnym etapem procedury zmierzającej do przejęcia wiślickiego muzeum przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Teraz program zostanie przekazany gminie Wiślica do akceptacji.

Wsparcie dla młodzieżowej orkiestry z Krasocina

Wsparcie dla młodzieżowej orkiestry z Krasocina

7 tysięcy złotych otrzyma od samorządu województwa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie. To pieniądze na pokrycie kosztów wyjazdu zespołu na Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach k. Ustki. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP jest jedną z najlepszych orkiestr dętych w województwie świętokrzyskim, wielokrotnie nagradzaną na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach.

Wyświetlane od 4480 - 4490 z 5567