Aktualności Zarządu

Świętokrzyskie Nagrody Kultury dla twórców dziedzictwa narodowego

Świętokrzyskie Nagrody Kultury dla twórców dziedzictwa narodowego

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach 21 października zainaugurowano  Rok Kulturalny i Sezon Artystyczny 2015/2016. Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury corocznie przyznawane przez  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawane  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Świętokrzyską nagrodę dla twórców kultury w regionie wręczyli: marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Kazimierz Kotowski. W inauguracji uczestniczyli także: radny Sejmiku Henryk Milcarz oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna powstaje w Kazimierzy Wielkiej

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna powstaje w Kazimierzy Wielkiej

W Kazimierzy Wielkiej powstaje Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna. Będzie tam mogło przebywać 30 dzieci, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie oraz które – ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji – nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W środę, 21 października o fakcie tym poinformowali marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz starosta kazimierski Jan Nowak podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim. Kazimierska placówka będzie siódmą tego typu funkcjonującą w kraju.

Czy północ regionu stanie się motorem napędowym rozwoju gospodarczego?

Czy północ regionu stanie się motorem napędowym rozwoju gospodarczego?

20 października w Starachowicach odbyła się debata gospodarcza: „Perspektywy rozwoju przemysłu na północy województwa świętokrzyskiego”. Jej organizatorem był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną “Starachowice” S.A., a także Fundacją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Laboratorium badawcze biomasy, biogazu i biopaliw już otwarte

Laboratorium badawcze biomasy, biogazu i biopaliw już otwarte

19 października w Starachowicach odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium, którego uruchomienie możliwe było dzięki realizowanemu przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Fundację – Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach projektowi dofinansowanemu ze środków unijnych. W otwarciu Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw uczestniczyli wicemarszałek Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

20 lat ruchu 4H w województwie świętokrzyskim

20 lat ruchu 4H w województwie świętokrzyskim

Minęło już 20 lat odkąd Kluby Edukacyjne 4H działające przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Modliszewicach rozpoczęły działalność w naszym województwie. Przez ten okres prężnie pomagały młodym ludziom z terenów wiejskich rozwijać się poprzez realizację wielu programów edukacyjnych, a tym samym przygotowywały do dorosłego życia. Jubileusz 20-lecia działalności klubów podsumowano 17 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W spotkaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarzadu Województwa, który nagrodził laureatów konkursów.

Nagrodzono inicjatywy stwarzające Nową Przestrzeń dla młodzieży

Nagrodzono inicjatywy stwarzające Nową Przestrzeń dla młodzieży

Za najlepszą inicjatywę skierowaną do młodzieży województwa świętokrzyskiego, zgłoszoną do konkursu „Nowa Przestrzeń”, zostało uznane wydarzenie „Sabat Fiction-Fest 2015”. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, organizowanego po raz trzeci przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim uhonorował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas IX Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego.

Z przedstawicielami BPCC o szansach na brytyjskim rynku

Z przedstawicielami BPCC o szansach na brytyjskim rynku

Na zaproszenie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, w naszym województwie gości delegacja Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej. W Urzędzie Marszałkowskim spotkała się ona m.in. z marszałkiem Adamem Jarubasem i Cezarym Tkaczykiem prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, a tematem rozmowy były działania mające na celu promocję potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego w Wielkiej Brytanii.

O współpracy III sektora z biznesem i samorządem

O współpracy III sektora z biznesem i samorządem

– Warto budować kulturę zaufania i otwartości na siebie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podczas IX Kongresu Stowarzyszeń organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. – To ważne, że o tej trójstronnej współpracy rozmawiamy dziś w kontekście przestrzeni gospodarczej – podkreślał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, bowiem tegorocznej edycji Kongresu przyświecało hasło „III Sektor – Biznes – Samorząd – współpraca dla rozwoju regionu”. W Kongresie uczestniczyła również radna Sejmiku Województwa Beata Napierała.

Wyświetlane od 4440 - 4450 z 5717