Aktualności Zarządu

25 nowych kierunków w świętokrzyskich placówkach oświatowych

25 nowych kierunków w świętokrzyskich placówkach oświatowych

 Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone przez cztery świętokrzyskie szkoły wnioski o uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego. Członkowie rady zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i informacją o efektywności form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. W obradach w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach uczestniczył Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Aktywność kobiet szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego organizuje cykl konferencji szkoleniowych pt. „Aktywność kobiet szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Najbliższe spotkania odbędą się dziś, 27 sierpnia w Starachowicach i Skarżysku – Kamiennej. Uczestniczył w nich będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– O 2 mld euro więcej w PROW – poinformował minister Marek Sawicki

– O 2 mld euro więcej w PROW – poinformował minister Marek Sawicki

25 sierpnia 2014r. z wizytą w regionie świętokrzyskim przebywał minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Spotkał się z mieszkańcami Pawłowa w powiecie starachowickim, w Ożarowie rozmawiał z rolnikami i przedsiębiorcami, a w Bilczy zapoznał się z działalnością największej grupy producentów funkcjonującej w rejonie Sandomierza. Minister mówił o embargo rosyjskim oraz nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ministrowi towarzyszyli: marszałek Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, radny Sejmiku Wojciech Borzęcki oraz Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Minister Sawicki spotyka się z rolnikami i przedsiębiorcami

Minister Sawicki spotyka się z rolnikami i przedsiębiorcami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki na początku swojej wizyty w województwie świętokrzyskim spotkał się z mieszkańcami Pawłowa w powiecie starachowickim. Mówił o embargo rosyjskim oraz przedstawił nową perspektywę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ministrowi podczas wizyty w regionie towarzyszy marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Minister rolnictwa w Kielcach: rekompensaty dla rolników za objęte embargiem produkty rolne niewystarczające

Minister rolnictwa w Kielcach: rekompensaty dla rolników za objęte embargiem produkty rolne niewystarczające

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki apelował w Kielcach, by rolnicy wypełniali specjalne powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem. Minister poinformował, że rolnicy, którzy zdecydują się przeznaczyć produkty na cele charytatywne, mogą liczyć na większe rekompensaty. W konferencji prasowej ministra, która odbyła się dziś w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek oraz prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.

Sprawdzili wały na rzece Kamiennej

Sprawdzili wały na rzece Kamiennej

Zakończyły się prace remontowe lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestor – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z Kielc prace zakończył przed zakładanym na listopad terminem. Efekt inwestycji oglądali członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski oraz Piotr Żołądek. Ustalono także działania, które przyczynią się do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej w rejonie rzeki Modły.

Wyświetlane od 4420 - 4430 z 5006