Aktualności Zarządu

Przyrodnicza pasja przyniosła ogólnopolski sukces

Przyrodnicza pasja przyniosła ogólnopolski sukces

Angelika Gacia, Diana Gągorowska, Natalia Robak i Izabela Gołdyn z Publicznego Gimnazjum w Krasocinie zdobyły pierwsze miejsce w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu “Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Dziewczęta wykazały się ogromną wiedzą z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska. W poniedziałek, 9 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, z laureatkami spotkał się Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zalesianie może być ważnym czynnikiem rozwoju

Zalesianie może być ważnym czynnikiem rozwoju

Między innymi o wyzwaniach, jakie stoją w najbliższych latach przed Lasami Państwowymi rozmawiano podczas konferencji „Zrównoważony rozwój lasów w województwie świętokrzyskim”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska zorganizował ją Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. W spotkaniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, leśnicy oraz przedstawiciele samorządów.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Pińczowie marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz wezmą udział w otwarciu hali widowiskowo – sportowej, wybudowanej w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2014. Koszt całkowity zadania to ponad 14, 5 mln złotych, w tym dofinansowanie unijne stanowiło 60 % – prawie 4, 8 mln złotych.

W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

Województwo świętokrzyskie 3 i 4 czerwca gości uczestników IV Forum Polski Wschodniej. W Hotelu Binkowski w Kielcach spotykają się przedstawiciele regionów, rządu, instytucji pozarządowych, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, ich związki i instytucje wspierające biznes. Nie brakuje również przedstawicieli zagranicznych gospodarek, pragnących zainwestować w makroregionie Polski Wschodniej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas Forum reprezentowali: marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Wojciech Borzęcki.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w spotkaniu z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczącym stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020PO w kontekście negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

Wyświetlane od 4410 - 4420 z 4888