Aktualności Zarządu

Dzień Otwarty w RCN-T w Podzamczu

Dzień Otwarty w RCN-T w Podzamczu

Dzień Otwarty z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu fotograficzno-filmowego zorganizowanego  pn. „Nakręcamy się na zmiany”, odbyły się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Nagrody uczniom wręczyli: Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Marcin Perz – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Dla studentów i świętokrzyskiej gospodarki

Dla studentów i świętokrzyskiej gospodarki

Przy współudziale środków unijnych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach powstanie kolejne laboratorium. Ma służyć studentom i regionalnemu przemysłowi. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali profesor Stanisław Adamczak, rektor politechniki i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Będzie to ostatnie laboratorium, które uczelnia wyposaży przy pomocy pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Świętokrzyskie w TVP INFO

Świętokrzyskie w TVP INFO

O tym, co zmieniło się od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, najlepiej świadczą zrealizowane w poszczególnych województwach inwestycje w różnych dziedzinach gospodarki oraz w życiu społecznym. Dziś okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć w ciągu dziesięciolecia funkcjonowania w strukturach unijnych na antenie TVP INFO ma województwo świętokrzyskie. Z Kielc nadawany jest na żywo poranny program tej stacji.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W ramach projektu E.L.P. – Europa Lavoro Professioni – „Transnazionalita e Interregionalita” dotyczącego odbywania stażów przez włoskich absolwentów wyższych uczelni w instytucjach państwowych, samorządowych oraz w firmach województwa świętokrzyskiego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego praktyki odbyły 3 osoby z Włoch. Ze stażystami kończącymi praktyki spotka się marszałek Adam Jarubas. Instytucją pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk było Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol” w Starachowicach.

O tajemnicach negocjacji akcesyjnych podczas spotkania w Brukseli

O tajemnicach negocjacji akcesyjnych podczas spotkania w Brukseli

Nieznane dotąd fakty związane z kulisami procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, po raz pierwszy zostały przedstawione publicznie, po 10 latach od tamtych wydarzeń, przez głównych negocjatorów strony polskiej: prof. Danutę Hübner oraz Ministra Jana Truszczyńskiego. Gospodarzem spotkania, w imieniu Domu Polski Wschodniej w Brukseli, był Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Wydarzenie, które odbyło się 5 maja br. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli, skupiło ponad 160 znamienitych gości z instytucji polskich i europejskich, w tym część polskiego zespołu negocjacyjnego.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wicemarszałek Grzegorz Świercz uczestniczył będzie w posiedzeniu Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy powołanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na czas realizacji Projektu pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”, wdrażanego w województwie świętokrzyskim w latach 2012-2015.

Wyświetlane od 4460 - 4470 z 4888