Aktualności Zarządu

Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas w  Busku – Zdroju uczestniczy w podsumowaniu VI edycji projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Radni Komisji pozytywnie o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028

Radni Komisji pozytywnie o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2028

Podczas obrad, radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 oraz projekt budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok. Wysłuchali również informacji i sprawozdań z projektów realizowanych przez departamenty i jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczył Grzegorz Gałuszka.

Świątecznie w Urzędzie Marszałkowskim

Świątecznie w Urzędzie Marszałkowskim

Oryginalne stroiki, bombki, gwiazdki, aniołki, kartki i ozdoby świąteczne można było nabyć podczas kiermaszu świątecznego, organizowanego już po raz ósmy w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Autorami świątecznych ozdób byli podopieczni placówek opiekuńczo – wychowawczych z województwa świętokrzyskiego. Kiermasz odwiedzili marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos, którzy podziwiali i kupowali prace młodych twórców.

Podsumowano realizację projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu”

Podsumowano realizację projektu pn. „Akademia TRIZ dla biznesu”

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja zamykająca projekt partnerski, realizowany od dwunastu miesięcy na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego, którego głównym celem było wdrożenie nowej formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie analizy problemów techniczno-organizacyjnych i technologicznych firm, przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki TRIZ – Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Adam Jarubas odwiedza dzisiaj Starachowice i powiat konecki. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach spotka się z młodzieżą. Następnie uczestniczył będzie w debacie z młodzieżą w ZSP im. S. Staszica w Stąporkowie. Odwiedzi także Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Końskich, Specjalistyczny Szpital św. Łukasza w Końskich oraz Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Wyświetlane od 4460 - 4470 z 4713