Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Dwikozach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości pn. „Uroki Sandomierszczyzny” połączonej z obchodami Święta Kobiet. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie album „Świętokrzyskie widoki. Kieleckie i Sandomierskie w dawnej fotografii z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości” oraz dorobek kulturalny powiatu sandomierskiego.

Na zaproszenie Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie także gościem wydarzenie pod tytułem „Wieczór z Mistrzem”. Głównym punktem programu będzie spotkanie z biznesmenem, podróżnikiem i fotografikiem Mirosławem Lubarskim.

Sobota
W Niestachowie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości z okazji Dnia Kobiet.

Biuro Prasowe UMWŚ