Udana zbiórka nakrętek dla Franka

Udana zbiórka nakrętek dla Franka

254,5 worków nakrętek (3400 kg) dostarczyli firmie recyklingowej organizatorzy akcji mającej na celu pomoc zmagającemu się z ciężką chorobą Frankowi Kołodziejowi z gminy Solec Zdrój. Swoją cegiełkę w postaci 1000 kg nakrętek dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zostały one zebrane podczas koncertu Marszałkowskie Kolędowanie, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Wpływy z nakrętek będą przeznaczone na dalsze leczenie Frania Kołodzieja, który urodził się 6 lutego 2015 roku z zespołem wad wrodzonych m.in. wrodzonym brakiem gałki ocznej (prawej) oraz torbielą skórzastą rogówki (oko lewe), z wodogłowiem, agenezją ciała modzelowatego, torbielą śródmózgową, niedorozwojem małżowiny usznej, rozszczepem podniebienia. Franiu wymaga ciągłego, kosztownego  leczenia.
Akcję koordynował Przedszkole Parafialne w Radyminie.

                 Dyplom dla Urzędu Marszałkowskiego