Kapituła IX edycji Nagrody

Kapituła IX edycji “Świętokrzyskiej Victorii” rozpoczęła prace

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 20 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły IX edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas wręczył nominacje członkom Kapituły oraz przybliżył ideę „Świętokrzyskiej Victorii”, natomiast Bernard Antos, Sekretarz Województwa zaprezentował regulamin przyznawania tej nagrody oraz harmonogram prac Kapituły. Kandydatów można zgłaszać do 31 stycznia 2017r.

– Dzisiejsze spotkanie inauguruje kolejną edycję “Świętokrzyskiej Victorii”. To nagroda, która dobrze wpisała się w pejzaż różnorodnych wyróżnień i plebiscytów. Chcemy pokazywać aktywne samorządy, przedsiębiorstwa oraz osoby, których przecież w naszym regionie nie brakuje. Gratuluję członkom Kapituły i proszę o promowanie nagrody w swoich środowiskach. Jestem przekonany, że jak co roku napłynie wiele zgłoszeń  – mówił marszałek województwa  Adam Jarubas.

Kapituła IX edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie:

1. Adam Jarubas, Marszalek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły
2. Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły
3. Andrzej Swajda, Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
4. Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego – Sekretarz Kapituły
5. Rafał Olbiński, laureat VII edycji
6. Michał Godowski, Starosta Kielecki – laureat VII edycji
7. Anita Woźniak, Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mesko S.A. – laureat VII edycji
8. ks. Jan Oleszko, Rektor Kościoła p.w. św. Karola Boromeusza na Karczówce – laureat VIII edycji
9. Marian Buras, Wójt Gminy Morawica – laureat VIII edycji
10. Leszek Ciesek, Właściciel Effector S.A. – laureat VIII edycji
11. Wiesław Trąmpczyński, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
12. Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski
13. Michał Markiewicz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
14. Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
15. Tomasz Rejmer, Komendant Kieleckiej Chorągwi ZHP

   Kapituła IX edycji Nagrody

Kandydatów do dziewiątej edycji nagrody można zgłaszać do 31 stycznia 2017 roku. Na kolejnym posiedzeniu, 10 lutego spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze po pięciu nominowanych w każdej z kategorii, natomiast 27 lutego zadecyduje o wyborze laureatów. Komu zostaną przyznane prestiżowe statuetki „Świętokrzyskiej Victorii” dowiemy się 28 lutego 2017 r. podczas uroczystej gali.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz nagradzanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

W załącznikach poniżej regulamin przyznawania nagrody oraz formularze zgłoszeniowe w poszczególnych kategoriach.

Pliki do pobrania

Regulamin nagrody “Świętokrzyska Victoria”Data dołączenia 2016-12-20, att677940_regulamin_victoria.docx

Formularz zgłoszeniowy w kategorii “Samorządność”Data dołączenia 2016-12-20, att677941_formularz_samorzad.docx

Formularz zgłoszeniowy w kategorii “Przedsiębiorczość”Data dołączenia 2016-12-20, att677942_formularz_przedsiebiorstwo.doc

Formularz zgłoszeniowy w kategorii “Osobowość”Data dołączenia 2016-12-20, att677943_formularz_osoba.doc