Aktualności Zarządu

Samorządowcy powiatu kieleckiego poznali założenia programów unijnych na lata 2014-2020

Samorządowcy powiatu kieleckiego poznali założenia programów unijnych na lata 2014-2020

Z wójtami, burmistrzami oraz przewodniczącymi Rad Gmin i Miast powiatu kieleckiego spotkał się członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, który zaprezentował główne założenia nowej perspektywy unijnego programowania na lata 2014 – 2020. Razem z nim poszczególne programy przedstawili członkowie zespołu negocjacyjnego unijne fundusze dla województwa świętokrzyskiego z Komisją Europejską: Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Dyskusja o RPO w samorządach nad Kamienną

Dyskusja o RPO w samorządach nad Kamienną

W Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskimi członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski spotkał się ze starostami północnej części województwa: ostrowieckim – Zbigniewem Dudą, starachowickim – Dariuszem Dąbrowskim, skarżyskim – Jerzym Żmijewskim. W spotkaniu uczestniczył także prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Samorządowcy dyskutowali o nowych założeniach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i ostatnich ustaleniach, które zapadły Brukseli.

Kolejne spotkanie Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego

Kolejne spotkanie Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego

20 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Świętokrzyskiego Forum Terytorialnego, którego tematem był „System wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz prace nad kryteriami wyboru projektów”. Podczas spotkania Samorząd Województwa reprezentowali: Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

RPO WŚ oparty na współpracy – dyskusje w powiatach

W Sandomierzu odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego z władzami jednostek samorządów terytorialnych powiatu sandomierskiego. Jego celem jest przedstawienie założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 po zakończonych negocjacjach z Komisją Europejską oraz dyskusja nad wyzwaniami, związanymi z przygotowaniem do wdrożenia RPO WŚ. W spotkaniu weźmie udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 4930 - 4940 z 5746