Aktualności Zarządu

Realizują projekty na światowym poziomie

Realizują projekty na światowym poziomie

Cztery lata trwa współpraca Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. – Naszym głównym zainteresowaniem są wyzwania współczesnej onkologii: wczesna, precyzyjna diagnostyka molekularna. Chodzi o krążące komórki nowotworowe – mówił podczas konferencji podsumowującej wspólną działalność Stanisław Gódź, dyrektor ŚCO. W spotkaniu z władzami WAT wzięli udział: Beata Oczkowicz – wiceminister obrony narodowej i Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego.

Sukces koordynacji Województwa Świętokrzyskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Sukces koordynacji Województwa Świętokrzyskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli zwieńczone uroczyście przez Województwo Świętokrzyskie, które oficjalnie zakończyło rok koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w sercu Europy. 2 grudnia w Brukseli, odbyło się spotkanie pt. „5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli”. W obecności  znamienitych gości, członków instytucji unijnych, ambasad, przedstawicielstw krajów europejskich, uroczyście przekazana została także funkcja koordynatora działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2014. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

W Brukseli trwają negocjacje RPOWŚ na lata 2014 – 2020

W Brukseli trwają negocjacje RPOWŚ na lata 2014 – 2020

Tematyka  przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i energetyki – pierwszego dnia negocjacji w Brukseli te obszary omówiono i ustalono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Nasz region w stolicy Unii reprezentują:  marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Tomasz Janusz oraz dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Irena Sochacka.

Przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie

Przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie

W Brukseli, odbędzie się wydarzenie pt. „5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli”, które przyjmie formę uroczystego spotkania osób zaangażowanych w proces utrwalania dobrego wizerunku Polski w UE, wzmacniania marki naszych regionów, budowania świadomości wspólnoty celów i kierunków działań. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, biznesu i mediów z terenu Belgii. Podczas spotkania uroczyście przekazana zostanie także funkcja koordynatora działań Domu Polski Wschodniej przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2014.

Oficjalne negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zapisów RPO WŚ na lata 2014-2020 – kolejny etap

Oficjalne negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zapisów RPO WŚ na lata 2014-2020 – kolejny etap

Dzisiaj i jutro w Brukseli odbędzie się kolejny etap negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Województwo Świętokrzyskie reprezentować będą Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej oraz Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR.

Ingres nowego ordynariusza diecezji kieleckiej

Ingres nowego ordynariusza diecezji kieleckiej

W bazylice katedralnej w Kielcach odbył się ingres biskupa Jana Piotrowskiego – nowego ordynariusza diecezji kieleckiej. Uczestniczyło w nim ponad 2 tysiące osób, wierni,  biskupi i arcybiskupi oraz ponad 500 kapłanów z diecezji kieleckiej i tarnowskiej. Po mszy, w Wyższym Seminarium Duchownym nowemu pasterzowi diecezji kieleckiej składali życzenia świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, wyższych uczelni, miejscowej policji i straży pożarnej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentował marszałek Adam Jarubas.

Wyświetlane od 4960 - 4970 z 5722