Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Na zaproszenie firmy VIVE Textile Recycling marszałek Adam Jarubas będzie gościem uroczystego oficjalnego uruchomienia nowej technologii głosowego sterowania procesem sortowania – jednej z najnowocześniejszych technologii tego typu w Europie Środkowo – Wschodniej.

                                                                ***
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wicemarszałek Jan Maćkowiak wziął udział w spotkaniu grupy roboczej ds. budowy drogi ekspresowej S 74.

Wicemarszałek uczestniczył będzie także w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tematyce spotkania m. in.:
– omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach województwa świętokrzyskiego za rok 2015,
– Cele działań WORD na lata 2016 – 2017 – zmiany i uzupełnienia,
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w 2016.

                                                               ***
W Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat inwestycji przeciwpowodziowych planowanych do wykonania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz problemów występujących w trakcie ich przygotowania i realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem trudności przy budowie zbiornika wodnego Wierna Rzeka.

Biuro Prasowe UMWŚ