Z myślą o seniorach

Z myślą o seniorach

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą „Ochrona interesów osób starszych – akcja informacyjna” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.

Działanie skierowane jest do 20 osób w wieku 60+ z powiatu jędrzejowskiego i kieleckiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prowadzone będą działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb i pragnień osób starszych, okazujące większe zainteresowanie i wsparcie dla tej grupy społecznej. W dzisiejszych czasach coraz częściej  osoby starsze padają ofiarami kradzieży czy agresji. Głównym założeniem realizacji zadania jest  podniesienie świadomości seniorów na temat bezpieczeństwa, przemocy oraz oszustw w życiu codziennym.

W ramach działania przewidziane są:
1. Zajęcia komputerowe, które mają na celu naukę obsługi komputera
2. Wykłady na temat przemocy internetowej, prelekcje z policją, wolontariat senioralny, wsparcie prawnika: wykład trenera o przemocy w sieci  pn. „ Bezpieczny Senior”, bezpieczeństwo w życiu codziennym, prelekcje o wolontariacie senioralnym, dyżur prawnika dla uczestników projektu
3. Kurs samoobrony: szkolenie z zakresu metod samoobrony przed agresja fizyczną oraz procedur ograniczonego zaufania.

Uczestnikami działania są osoby 60+ z powiatu jędrzejowskiego i kieleckiego, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel. 41 386-65-69, e-mail biuro@blekitnypromyknadziei.pl lub osobiście w biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie, formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej i w siedzibie  Fundacji. Udział w działaniu jest bezpłatny.