Aktualności Zarządu

Konferencja sadownicza w Sandomierzu

Konferencja sadownicza w Sandomierzu

„Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego Ziemi Sandomierskiej” – to tytuł konferencji, która odbyła się na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat perspektyw i możliwości rozwoju produkcji owoców i warzyw. W konferencji uczestniczyli: Zofia Krzyżanowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i Małgorzata Muzoł, Świętokrzyki Kurator Oświaty, radna Sejmiku. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu i Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich.

Innowacyjna edukacja z “Błękitnym Pakietem”

Innowacyjna edukacja z “Błękitnym Pakietem”

Podczas konferencji „Najnowsze trendy edukacji ekologicznej” podpisane zostało trójstronne porozumienie o realizacji projektu „Błękitny Pakiet”. Sygnatariuszami umowy byli: Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marcin Perz, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim oraz Andrzej Grzybała, dyrektor Polskiego Biura Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią. Gośćmi uroczystości byli: Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Bernard Antos, Sekretarz Województwa

Unijne dofinansowanie dla Kielc

Unijne dofinansowanie dla Kielc

28 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2007-2013 podpisał  z Gminą Kielce umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.1,, Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu’’ na realizację inwestycji  pn.  „Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród”.

Supernowoczesne pociągi dla czterech województw

Supernowoczesne pociągi dla czterech województw

19 nowych trójczłonowych pojazdów elektrycznych (EZT) trafi do końca stycznia 2015 roku do czterech województw Polski południowej: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim podpisana została uroczyście umowa z firmą Newag S.A. na dostawę pojazdów. Zamawiającym jest stworzona przez urzędy marszałkowskie Południowa Grupa Zakupowa. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, który jest głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia  reprezentowali marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. W spotkaniu uczestniczył także Maciej Gładyga, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy UE Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Wyświetlane od 5120 - 5130 z 5197