Aktualności Zarządu

Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas przebywał z wizytą w Skarżysku – Kamiennej. Rano spotkał się z pracownikami Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kościelnej. Następnie odwiedził Przedszkole Samorządowe oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Bibliotece Miejskiej w Skarżysku – Kamiennej wziął udział w debacie z udziałem młodzieży pn. „Młodzi we współczesnym świecie” – poświęconej systemowi edukacji i rynkowi pracy.

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

„Komunikacja i dialog siłą rozwoju” to temat II spotkania konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania, wzięli udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

Ponad 150 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu spotkało się w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas VII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych oraz o perspektywach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Za aktywną pracę na rzecz drugiego człowieka i społeczności lokalnych przedstawicielom III sektora dziękował Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku: – To, co robicie nie wynika z obowiązku, ale z serca. Wasza działalność jest widoczna niemal we wszystkich obszarach, pracujecie z dziećmi, osobami starszymi, krzewicie sport, realizujecie wiele ciekawych projektów, które dobrze służą mieszkańcom. Za to wszystko, w imieniu naszego regionalnego parlamentu serdecznie Państwu dziękuję – mówił Tadeusz Kowalczyk. W Kongresie uczestniczyli również marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Józef Grabowski i Sekretarz Województwa Bernard Antos.

Wyświetlane od 5080 - 5090 z 5208