Aktualności Zarządu

Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki  2013/2014 zainaugurowali studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Gośćmi uroczystości byli: marszałek Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień i Bernard Antos, Sekretarz Województwa, zaś gościem honorowym minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która wygłosiła prezentację na temat „Finansowania badań naukowych z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020”.

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Brukseli odbędzie się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z głównych tematów posiedzenia będzie budżet UE na lata 2014-2020, a gośćmi będą m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego, Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Województwo świętokrzyskie podczas obrad reprezentować będą Tadeusz Kowalczyk – przewodniczący Sejmiku, Marcin Ożóg – wiceprzewodniczący Sejmiku oraz Krzysztof Dziekan – radny województwa świętokrzyskiego.

VII Hubertus Świętokrzyski przyciągnął do Tokarni tłumy

VII Hubertus Świętokrzyski przyciągnął do Tokarni tłumy

Tradycyjna pogoń za lisem, pokaz umiejętności ptaków drapieżnych, doskonała kuchnia myśliwska, kiermasz rękodzieła ludowego, a nawet… pokaz mody łowieckiej. Kilka tysięcy osób wzięło udział w VII „Hubertusie Świętokrzyskim” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego PZŁ oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w skansenie w Tokarni. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Województwa  Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i parlamentarzyści. Impreza odbywała się pod patronatem Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

“Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca” to tytuł konferencji skierowanej do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli historii, wos, języka polskiego, religii, etyki, języka angielskiego i bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Nagrodzono najlepsze praktyki

Nagrodzono najlepsze praktyki

27 września podczas uroczystości 8. urodzin Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Filharmonii Świętokrzyskiej poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Nagrody w konkursie wręczyli Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz oraz  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak wzięli udział w spotkaniu z ekspertami z Banku Światowego, z którymi rozmawiali na temat zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu (konkretnych, charakterystycznych dla Świętokrzyskiego dziedzin gospodarki na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa) i włączenia ich do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 5070 - 5080 z 5208