Aktualności Zarządu

Uczcili 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Uczcili 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Główne uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego odbyły się w Kielcach przy pomniku „Harcerzy poległych za Ojczyznę” na Skwerze Szarych Szeregów. Uczestniczyli w nich Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Muzoł, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Kurator Oświaty, a także radna Sejmiku Marzena Marczewska.

Busko ma nowoczesny skatepark

Busko ma nowoczesny skatepark

W Busku-Zdroju powstał jeden z najnowocześniejszych w regionie skateparków, który urządzono przy unijnym dofinansowaniu. – Jest to bardzo ciekawy fragment przestrzeni publicznej, który będzie z pewnością żył. Nie jest to miejsce tylko dla młodzieży i dzieci, bo są tu też  ławeczki, na których starsi mogą obserwować, jak młodzi realizują swoje zamiłowania sportowe – powiedział podczas uroczystego otwarcia marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 1-3 sierpnia

Marszałek Adam Jarubas  będzie gościem uroczystego zakończenia inwestycji związanej  z przygotowaniem terenów rekreacyjnych w Busku Zdroju. Projekt pn. „Urządzenie strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej „Z Rybą w tle” w rejonie ulicy Kusocińskiego w Busku –Zdroju”  otrzymał 1,43 mln złotych  dofinansowania z programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity koszt przygotowania nowych terenów rekreacyjnych to 2,8 mln zł.

Wyświetlane od 5070 - 5080 z 5625