Aktualności Zarządu

W Sandomierzu o sukcesach Świętokrzyskiego w ostatnich latach

W Sandomierzu o sukcesach Świętokrzyskiego w ostatnich latach

– Każdy pomysł w mijającej kadencji, który był dobrze przygotowany, został zrealizowany. Okres czterech mijających lat wytworzył dobre i solidne podstawy do realizowania dalszych planów i rozwoju regionu – mówił Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa podczas spotkania poświęconemu podsumowaniu prac Samorządu Województwa IV kadencji. W spotkaniu, które odbyło się w Sandomierzu wzięli udział radny Sejmiku Wojciech Borzęcki, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Nagórny, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Zarząd Województwa podsumował 4-letnią kadencję

Zarząd Województwa podsumował 4-letnią kadencję

Podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami w Filharmonii Świętokrzyskiej, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podsumował swoją pracę w kadencji 2010 – 2014. Była to okazja do przypomnienia najważniejszych zmian jakie zaszły w regionie w ostatnich latach. W konferencji wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Głównym punktem inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w województwie świętokrzyskim 2014/2015 w czwartek, 23 października było uhonorowanie przez Zarząd Województwa regionalnych artystów oraz osób, które upowszechniają dziedzictwo narodowe. Świętokrzyską Nagrodą Kultury w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nagrodzono i wyróżniono 22 twórców. Po raz pierwszy przyznano nagrody specjalne promujące twórczość Stefana Żeromskiego w 150. rocznicę jego urodzin. W uroczystości wzięli udział: wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, radna Sejmiku Marzena Marczewska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Dariusz Detka oraz skarbnik województwa Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Podczas 10. jubileuszowej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” w środę, 22 października Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uhonorował tych, którzy bezinteresownie wspierają potrzebujących. Statuetkę anioła z rąk przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz wicemarszałka Grzegorza Świercza otrzymała Elżbieta Soberka,  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Podczas uroczystości w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przypomniano laureatów poprzednich edycji. W gali wzięły udział również: radna Sejmiku Jolanta Rybczyk oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  Barbara Jakacka-Green.

Kolejna runda rozmów z Komisją Europejską nt. RPO WŚ 2014-2020

Kolejna runda rozmów z Komisją Europejską nt. RPO WŚ 2014-2020

20 października br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie z Komisją Europejską, w ramach pierwszej rundy negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Delegacji Województwa Świętokrzyskiego przewodniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Janusz, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS oraz Stanisław Piskorek, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast za  koordynację rozmów odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Innowacyjny Sejmik Młodzieżowy w Centrum Nauki w Podzamczu

Innowacyjny Sejmik Młodzieżowy w Centrum Nauki w Podzamczu

Blisko 180 gimnazjalistów z całego regionu uczestniczyło we wtorek, 21 października w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który już po raz siódmy zorganizował Urząd Marszałkowski. Tym razem młodzież w popularnym Centrum Nauki w Podzamczu zwiedzała wystawę „Świat Leonarda”, wcieliła się w rolę naukowców przeprowadzając eksperymenty chemiczne oraz oglądała innowacyjne pokazy robotów. Tegoroczny Sejmik odbył się pod hasłem „Młodzi, więc innowacyjni”. W imprezie wzięli udział marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Z prac Zarządu Województwa

W Krzczonowie i Opatowcu marszałek Adama Jarubas weźmie udział w zakończeniu termomodernizacji budynków szkolnych. Inwestycje prowadzone były w ramach partnerskiego projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, realizowanego przez powiat kazimierski, gminę Czarnocin, Gminę Zagnańsk oraz gminę Opatowiec. Całkowita wartość inwestycji w gminie Opatowiec wyniosła 1 087 781 zł, w tym 80 % – 870 225 zł – stanowiło dofinansowania z EFRR, w ramach RPO WŚ 2007-2013.

Wyświetlane od 5030 - 5040 z 5717