Aktualności Zarządu

Od 15 lat zarządza Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach

Od 15 lat zarządza Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Czesław Dawid funkcję tę sprawuje od 15 lat. Z okazji tego jubileuszu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos podziękowali mu za włożoną pracę i życzyli dalszych sukcesów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności ośrodka, do przyjrzenia się jak się zmienił oraz rozwinął.

Z prac Zarządu Województwa

W Wiślicy marszałek Adam Jarubas uczestniczy w spotkaniu Głównej Komisji Konserwatorskiej działającej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków jako organ opiniodawczy do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Wizyta Komisji związana jest z oceną stanu zabytków znajdujących się na terenie Wiślicy. Rozmowy dotyczyć będą także przyszłości Muzeum Regionalnego w Wiślicy – rozważana jest m.in. możliwość mocniejszego zaangażowania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w funkcjonowanie wiślickiej placówki, na zasadzie organu współprowadzącego.

To nasz obowiązek, by pamiętać

To nasz obowiązek, by pamiętać

71 lat temu, z 12-13 lipca 1943 roku, członkowie niemieckich formacji policyjnych dokonali brutalnej zbrodni na mieszkańcach Michniowa. Zamordowali 204 osoby, w tym 102 mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci. Najmłodsza ofiara pacyfikacji miała zaledwie 9 dni. W sobotę, przed Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Wziął w nich udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Innowacyjny kompleks powstał na terenie dawnej Kopalni Siarki, na granicy dwóch powiatów: staszowskiego i buskiego. W piątek, 11 lipca uroczyście otwarto zakład  i przybliżono jego działalność. W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, radny Sejmiku Izydor Grabowski oraz przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie.

Wyświetlane od 5030 - 5040 z 5564