Aktualności Zarządu

Szpital w Sandomierzu z dofinansowaniem na prowadzenie badań

Szpital w Sandomierzu z dofinansowaniem na prowadzenie badań

Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podpisali ze Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu umowę na dofinansowanie projektu „Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce klinicznej i ambulatoryjnej szpitala w Sandomierzu” w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, Osi 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu RPO WŚ na lata 2007 – 2013.

Obradował Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Obradował Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Ponad 60 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z województwa świętokrzyskiego spotkało się w Wojewódzkim Domu Kultury na obradach Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszane były m.in. tematy szkolnictwa i bezpieczeństwa informacyjnego, podsumowano także ubiegły rok. W spotkaniu wzięli udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł.

Minęły 72 lata od powstania Armii Krajowej. Obchody w Kielcach

Minęły 72 lata od powstania Armii Krajowej. Obchody w Kielcach

W niedzielę, 16 lutego, w stolicy województwa upamiętniono 72. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Była to największa armia podziemna, z działających w tamtym czasie w Europie, która szczególną rolę odegrała na Kielecczyźnie. Przedstawiciele kombatantów, władz państwowych, samorządowych oraz wojska oddali hołd bohaterom, składając kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Karol Fijałkowski, pełnomocnik marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podpisano pre-umowy na realizację zadań z RPO

Podpisano pre-umowy na realizację zadań z RPO

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma łącznie 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

O współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami

Współpracy samorządu województwa z przedsiębiorcami poświęcone było spotkanie przedstawicieli Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z reprezentantami podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku, marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Wyświetlane od 5050 - 5060 z 5370