Promocja książki o ruchu ludowym

Promocja książki o ruchu ludowym

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyła się promocja książki autorstwa Stanisława Durleja i Dariusza Detki „Ruch Ludowy Na Ziemi Świętokrzyskiej 1996 – 2015”. Publikacja przedstawia historię ruchu ludowego na Kielecczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W spotkaniu wzięli udział: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, sekretarz województwa Bernard Antos.

– Idea odzyskania niepodległości oraz idea sprawiedliwości zrodziły potrzebę powstania społecznego ruchu ludowego – mówił dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Pierwsza część książki opracowana przez Stanisława Durleja, prezesa Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Kielcach pokazuje funkcjonowanie ruchu ludowego, różnorodne działania oraz stan organizacyjny. Przedstawia także organizacje: Batalionów Chłopskich, Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Opisuje  sukcesy i porażki ruchu, wybory prezydenckie, parlamentarne i do Parlamentu Europejskiego.

Druga część publikacji przygotowana przez dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Dariusza Detkę opisuje  udział ludowców w sprawowaniu władzy w województwie, powiatach, gminach, a także przebieg wyborów samorządowych. Publikację uzupełniają liczne zdjęcia i aneksy.