Podzielą pieniądze na dziedzictwo kulturowe

Podzielą pieniądze na dziedzictwo kulturowe

Twardy orzech do zgryzienia będą mieli eksperci, którzy w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego będą oceniać projekty z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Na konkurs wpłynęło aż 80 projektów, a ich autorzy ubiegają się o ponad 300 milionów unijnego dofinansowania. Tymczasem do podziału jest kwota pięć razy mniejsza, czyli 60 milionów złotych.  

Wśród zgłoszonych projektów są m.in. Ostrowiecki Browar Kultury, Park Dziedzictwa Ziemi Świętokrzyskiej, budowa Centrum Edukacyjnego Flory i Fauny Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku, budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice czy zgłoszona przez gminę Kije „Stacja Kultury Hajdaszek – kolejowy skansen”. Całkowita wartość zgłoszonych w konkursie przedsięwzięć to 416 mln 287 tys. zł, w tym kwota unijnego dofinansowania z RPO, o którą zabiegają to 309 mln 473 tys. zł. Tymczasem do podziału w tym konkursie zarezerwowane jest 60 mln zł.

W ramach działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Świętokrzyskiego RPO na lata 2014-2020″ zakończył się także nabór projektów w dwóch konkursach dedykowanych dla wydzielonych terenów, tzw. obszarów strategicznej interwencji. W naborze przeznaczonym jedynie dla wnioskodawców z obszaru Gór Świętokrzyskich wpłynął tylko jeden projekt – Związek Gmin Gór Świętokrzyskich ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznych infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to 9,6 mln zł. Autorzy projektu ubiegają się o prawie 7,7 mln zł dofinansowania z RPO.

Z kolei w drugim z dedykowanych konkursów, tym razem dla obszaru uzdrowiskowego w ramach działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” wpłynęły 4 projekty o całkowitej wartości opiewającej na  28 mln 145 tys. zł. Wśród nich jest m.in. rozbudowa Buskiego Samorządowego Centrum Kultury  czy budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój. Na wszystkie cztery projekty, wnioskodawcy ubiegają się w sumie o 18 mln 736 tys. zł unijnej dotacji.

Zgłoszone projekty są  obecnie poddawane ocenie formalnej, a następnie będą oceniane pod względem zawartość merytorycznej. Maksymalna możliwa kwota dofinansowania z RPO to 85% kosztów kwalifikowanych. Ostatecznych rozstrzygnięć, który z wniosków otrzyma dofinansowanie i w jakiej wysokości można się spodziewać w połowie roku.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała, rzecznik marszałka