Aktualności Zarządu

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Pińczowie marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz wezmą udział w otwarciu hali widowiskowo – sportowej, wybudowanej w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2014. Koszt całkowity zadania to ponad 14, 5 mln złotych, w tym dofinansowanie unijne stanowiło 60 % – prawie 4, 8 mln złotych.

W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

Województwo świętokrzyskie 3 i 4 czerwca gości uczestników IV Forum Polski Wschodniej. W Hotelu Binkowski w Kielcach spotykają się przedstawiciele regionów, rządu, instytucji pozarządowych, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, ich związki i instytucje wspierające biznes. Nie brakuje również przedstawicieli zagranicznych gospodarek, pragnących zainwestować w makroregionie Polski Wschodniej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas Forum reprezentowali: marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Wojciech Borzęcki.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w spotkaniu z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczącym stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020PO w kontekście negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

Strażacy świętowali w Kazimierzy Wielkiej

Strażacy świętowali w Kazimierzy Wielkiej

30 maja 2014 r. Kazimierza Wielka była gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystosci towarzyszyło oddanie do użytkowania nowej siedziby miejscowej Komendy Powiatowej PSP. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek  Grzegorz Świercz, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Zbigniew Muszczak oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, poseł Mirosław Pawlak.

Powstała Świętokrzyska Grupa Doradztwa Międzynarodowego

Powstała Świętokrzyska Grupa Doradztwa Międzynarodowego

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. podpisali w poniedziałek, 2 czerwca porozumienie o współpracy na rzecz wspólnego pozyskiwania środków i realizacji projektów międzynarodowych. – Porozumienie jest bardzo oryginalne. Do tej pory nie podpisywaliśmy tego rodzaju dokumentów. Stworzy ono możliwości do tego, abyśmy mogli nasze doświadczenia oferować innym i by przynosiło to korzyści mieszkańcom województwa – mówi Adam Jarubas.

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny z atrakcjami

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny z atrakcjami

Giełda agroturystyczna „Swojskie Klimaty – Świętokrzyskie Smaki”, konkurs kulinarny „Festiwal potraw z domowego ogródka”, kiermasz rękodzieła ludowego oraz liczne występy artystyczne towarzyszyły Świętokrzyskiemu Jarmarkowi Agroturystycznemu, który po raz dziewiąty odbył się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej – przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Gośćmi wydarzenia byli: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 5180 - 5190 z 5652