Aktualności Zarządu

Autobusem do Tokarni

Autobusem do Tokarni

Nową linię autobusową z Kielc do Tokarni uruchomi od 1 czerwca Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. To efekt porozumienia trzech gmin – Kielc, Chęcin i Sitkówki Nowiny, które zadeklarowały współfinansowanie kosztów tej linii. W rozmowy był zaangażowany Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, któremu podlega Muzeum Wsi Kieleckiej. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Oprócz przedstawicieli zainteresowanych gmin uczestniczyli w nim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński.

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2014 roku na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zatwierdzili również listę projektów, które będą realizowane w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” oraz zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych w bieżącym roku.

Zamek Krzyżtopór oficjalnie otwarty po renowacji

Zamek Krzyżtopór oficjalnie otwarty po renowacji

Jedna z największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, została oficjalnie otwarta w czasie wspólnych obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek, Sekretarz Województwa Bernard Antos, świętokrzyscy parlamentarzyści, władze Powiatu Opatowskiego i gminy Iwaniska.

Uroczystości 23-25 maja

Uroczystości 23-25 maja

W Korytnicy odbędzie się uroczyste podsumowanie programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, podczas którego wręczone zostaną statuetki „Koziołka”. Ta prestiżowa nagroda dla powiatów jest przyznawana za wzorową współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innowacyjność prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą wicemarszałek Grzegorz Świercz i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski.

Obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej

Obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej utworzony przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Ryszard Nagórny, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Środa, zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Domagała, dyrektor ŚBRR oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Gości powitał Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Lekcja w zagrodzie edukacyjnej

Lekcja w zagrodzie edukacyjnej

Skąd biorą się jajka, jak powstaje chleb i co można zrobić z siana – lekcja pokazowa o takiej tematyce odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym Gratka w Celinach w gm. Raków w ramach Dni Otwartych Zagród Edukacyjnych, realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W spotkaniu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Ociesękach uczestniczyli Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty i radna Sejmiku Województwa.

Warto wspierać muzyczne diamenty

Warto wspierać muzyczne diamenty

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbył się koncert dla Joanny Pietrzyk, zdolnej młodej pianistki, która uczy się w Paryżu u wielkiego pianisty Eugene Indjica. Dobroczynny koncert pianistyczny “Muzyczne Diamenty” zorganizował Adam Ochwanowski, szef Ośrodka Kulturalno-Historycznego Beldonek – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Gościem koncertu był marszałek Adam Jarubas, który przyłączył się do akcji pomocy młodej pianistce.

Wyświetlane od 5200 - 5210 z 5652