Aktualności Zarządu

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Ochronić dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły” – konferencja pod takim tytułem, skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców wszystkich typów placówek oświatowych, odbyła się w siedzibie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. Gościem spotkania, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, był wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W sali konferencyjnej Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Rady Partnerstwa Programu “Góry Świętokrzyskie naszą Przyszłością”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Święto Ryszarda Czarnego. Marszałek gratuluje jubileuszu

Na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego. Miały one mocno merytoryczny wymiar – przedstawiono nowo utworzoną fundację Instytut Zrównoważonego Rozwoju, odbyła się również konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli ambasad Szwecji, Norwegii i Danii. Gratulacje jubilatowi składali: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas i Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Z prac Zarządu Województwa

Pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa obradował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie poświęcone było projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i ewentualnym uwzględnieniu w nim uwag (zgłoszonych zostało ponad 800) zebranych podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w powiatach regionu świętokrzyskiego. Gościem spotkania był prof. dr hab. Jacek Szlachta, szef zespołu eksperckiego pracującego nad aktualizacją Strategii Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 17-18 stycznia

W Warszawie w Hotelu Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej „Gromada” – Dom Chłopa, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyć będą w konferencji „Efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego” oraz spotkaniu noworocznym Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Trwają inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Ponad 22,5 mln zł Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeznaczył na inwestycje w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w ubiegłym roku. Od 2012 roku realizowane są zadania określone w „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega”, która została opracowana po ostatniej powodzi z 2010 roku. Przedstawiciele samorządu województwa podczas wizyty w powiecie sandomierskim zobaczyli, jak przebiegają prace na wałach na dwóch bardzo ważnych odcinkach – na rzece Koprzywiance w gminie Samborzec oraz na Wiśle przy Hucie Szkła Koćmierzów. W spotkaniu podsumowującym działania realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz radny Sejmiku Tomasz Ramus.

Wyświetlane od 5380 - 5390 z 5663