Aktualności Zarządu

Kolejne miasta piękniejsze dzięki RPO

Kolejne miasta piękniejsze dzięki RPO

Ożarów, Połaniec i Stąporków – to trzy gminy, które podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację zadań z działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Łączna kwota dofinansowania dla nich to blisko 11,3 mln. złotych. Były to jedne z ostatnich umów podpisywanych w ramach RPO 2007-2013, a dobre wykorzystanie środków podkreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, który podpisywał umowy z gminami.

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Radni Sejmiku podczas XLI sesji zatwierdzili raport z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w 2013r. oraz poparli uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa, które mogą być finansowane w 2014 roku ze środków PFRON. Przyjęli również stanowisko dotyczące „Przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka”.

10 lat współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Regionem Centralnej Finlandii

10 lat współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Regionem Centralnej Finlandii

Ambasador Finlandii Jari Vilén wraz z małżonką oraz władze Regionu Centralnej Finlandii uczestniczyli w uroczystej części sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się 20 marca w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Delegacja z Finlandii przybyła w związku z 10. rocznicą nawiązania współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Regionem Centralnej Finlandii. – Jubileusz to okazja do podsumowań, ale również do tego, żeby stawiać sobie nowe cele – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Polski Kongres Energii Odnawialnej w Targach Kielce

W Targach Kielce trwają XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz XV Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Dzisiaj odbędzie się m.in. Polski Kongres Energii Odnawialnej z udziałem byłego premiera RP i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego oraz Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbary Koszułap. W spotkaniu wezmą udział członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Spotkania z energią i ochroną środowiska w Targach Kielce

Spotkania z energią i ochroną środowiska w Targach Kielce

XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX , XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz XV Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. To trzy imprezy targowe, które stanowią swoiste sprzężenie energetyki z ekologią i gospodarką. We wtorek, 18 marca, w uroczystym otwarciu targów w Kielcach udział wzięli wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa.

Wyświetlane od 5350 - 5360 z 5717