Aktualności Zarządu

Młyn wypłynął w rejs

Młyn wypłynął w rejs

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Klub Wodniacki KON-TIKI w Pińczowie oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu zorganizowali rejs repliką XIX-wiecznego Pływającego Młyna Wodnego z Nowego Korczyna do Włocławka. 17 sierpnia w Nowym Korczynie załoga prezentowała proces mielenia ziarna i powstawania mąki bez udziału energii innej niż wodna. W niedzielę z tej mąki były już upieczone wielkie bochny chleba, który krojono i rozdawano widzom. Podczas wydarzenia obecni byli m.in. patroni wydarzenia: europoseł Czesław Siekierski, marszałek Adam Jarubas, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak i wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja. Po wodniackim chrzcie młyn ruszył w kilkunastodniowy rejs.

Marsz szlakiem Kadrówki dotarł do celu

Marsz szlakiem Kadrówki dotarł do celu

Około 500 uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego dotarło w poniedziałek, 12 sierpnia do Kielc. Powitała ich Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie II Rzeczypospolitej Ryszardzie Kaczorowskim, która sprawuje honorowy patronat nad marszem, a także przedstawiciele władz państwowych, wojskowych i samorządowych oraz mieszkańcy Kielc. W uroczystościach wziął udział Karol Fijałkowski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, który został uhonorowany Złotą Odznaką Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Korpusu “Jodła”.

Wyświetlane od 5660 - 5670 z 5722