Aktualności Zarządu

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

W Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa, prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w każdym z regionów. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa świętokrzyskiego, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas konferencji reprezentowali członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Z prac Zarządu Województwa

21-24 sierpnia delegacja województwa świętokrzyskiego w składzie: Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa i Marcin Ożóg, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w uroczystych obchodach 22. Rocznicy Niepodległości Ukrainy w Winnicy, połączonych ze wspólnym posiedzeniem komisji radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Podczas obrad poruszone zostaną m.in. bieżące problemy i potrzeby obu regionów oraz zaktualizowane plany dalszych działań w ramach współpracy Obwodu Winnickiego z regionem świętokrzyskim.

Młyn wypłynął w rejs

Młyn wypłynął w rejs

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Klub Wodniacki KON-TIKI w Pińczowie oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu zorganizowali rejs repliką XIX-wiecznego Pływającego Młyna Wodnego z Nowego Korczyna do Włocławka. 17 sierpnia w Nowym Korczynie załoga prezentowała proces mielenia ziarna i powstawania mąki bez udziału energii innej niż wodna. W niedzielę z tej mąki były już upieczone wielkie bochny chleba, który krojono i rozdawano widzom. Podczas wydarzenia obecni byli m.in. patroni wydarzenia: europoseł Czesław Siekierski, marszałek Adam Jarubas, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak i wójt Nowego Korczyna Paweł Zagaja. Po wodniackim chrzcie młyn ruszył w kilkunastodniowy rejs.

Wyświetlane od 5680 - 5690 z 5746