Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dyrektor  Departamentu:
Beata Studniarek

tel.: 41/ 342 11 57
e-mail: beata.studniarek@sejmik.kielce.pl

Z-ca Dyrektora
Dorota Kostrzewska

tel. 41/27-71-319
e-mail: dorota.kostrzewska@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Kontroli i Certyfikacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Kontroli EFRR
  • Oddział Kontroli EFS
  • Oddział ds. Odwołań RPO
  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • Oddział Certyfikacji
  • Oddział Nadzoru Właścicielskiego
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych

Informacje szczegółowe o zakresie działania: