Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dyrektor  Departamentu:

Beata Studniarek

tel.: (41) 395 15 00
poczta e-mail: beata.studniarek@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora

Dorota Kostrzewska

tel. (41) 395 15 04
poczta e-mail: dorota.kostrzewska@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Kontroli EFRR
  • Oddział Kontroli EFS
  • Oddział ds. Odwołań RPO
  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • Oddział Certyfikacji
  • Oddział Nadzoru Właścicielskiego
  • Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO można znaleźć w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego