Biuro Radców Prawnych

Siedziba przy al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2 (główna siedziba urzędu)

Koordynator Biura Radców Prawnych

Beata Cedro-Łosak

tel.  (41) 395 14 30
poczta e-mail: beata.cedro-losak@sejmik.kielce.pl

Z-ca Koordynatora

Magdalena Dębicka-Goworek

tel.  (41) 395 14 97
poczta e-mail: magdalena.debicka-goworek@sejmik.kielce.pl

Z-ca Koordynatora

Monika Woś

tel.  (41) 395 16 19
poczta e-mail: monika.wos@sejmik.kielce.pl  

Paweł Smerdzyński

tel.  (41) 395 19 09
poczta e-mail: pawel.smerdzynski@sejmik.kielce.pl

Monika Wierzbowska

tel.  (41) 395 11 08
poczta e-mail: monika.wierzbowska@sejmik.kielce.pl

Robert Charszlak

tel.  (41) 395 11 04
poczta e-mail: robert.charszlak@sejmik.kielce.pl

Mariusz Delipacy

tel. (41) 395 19 85

poczta e-mail: mariusz.delipacy@sejmik.kielce.pl

Rafał Falana

tel. (41) 395 19 69

poczta e-mail: rafal.falana@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Gierada-Meducka – główny specjalista

tel.  (41) 395 19 45
poczta e-mail: katarzyna.gierada-meducka@sejmik.kielce.pl

 

Siedziba przy ul. Sienkiewicza 63

Karolina Korczyńska

tel.  (41) 395 11 18
poczta e-mail: karolina.korczynska@sejmik.kielce.pl

Grzegorz Piasek

tel.  (41) 395 11 17
poczta e-mail: grzegorz.piasek@sejmik.kielce.pl

Przemysław Kaleta

tel.  (41) 395 11 19
poczta e-mail: przemyslaw.kaleta@sejmik.kielce.pl

 

Siedziba przy ul. Sienkiewicza 27

Agnieszka Wiatrowska

tel.  (41) 395 11 11

poczta e-mail: agnieszka.wiatrowska@sejmik.kielce.pl

Marcin Bilski

tel.  (41) 395 11 14

poczta e-mail: marcin.bilski@sejmik.kielce.pl

 

Siedziba w budynku AQUA al. IX Wieków Kielc 4

Edyta Bucka

tel.  (41) 395 11 15
poczta e-mail: edyta.bucka@sejmik.kielce.pl

Katarzyna Siwonia

tel.  (41) 395 19 92
poczta e-mail: katarzyna.siwonia@sejmik.kielce.pl 

Marcin Natoniewski

tel.  (41) 395 11 20
poczta e-mail: marcin.natoniewski@sejmik.kielce.pl