Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

p.o. Kierownika
Grzegorz Niechciał

tel. 41/ 342 15 65
fax: 41/ 342 10 28
e-mail: grzegorz.niechcial@sejmik.kielce.pl

W skład Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji  Niejawnych
  • Kancelaria Materiałów Niejawnych
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Obronnych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Inspektor Ochrony Danych

Informacje szczegółowe o zakresie działania: