Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Biura

Grzegorz Niechciał

Tel. 41/ 342-15-65
Fax  41/ 342-10-28
e-mail: grzegorz.niechcial@sejmik.kielce.pl

Inspektor ochrony danych

Waldemar Piłat
tel. 41/342-10-16
fax 41/ 342-10-28
e-mail: waldemar.pilat@sejmik.kielce.pl

W skład Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji  Niejawnych
  • Kancelaria Materiałów Niejawnych
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Obronnych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Inspektor Ochrony Danych

Informacje szczegółowe o zakresie działania: