Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Biura

Grzegorz Niechciał

Inspektor ochrony danych

W skład Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji  Niejawnych
  • Kancelaria Materiałów Niejawnych
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Obronnych
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
  • Inspektor Ochrony Danych

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Biura można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego