Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor Departamentu – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego:
Maria Fidzińska – Dziurzyńska
tel. 41 342 11 55
fax: 41 343 03 85
e-mail: sekretariat.bf@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora:
Katarzyna Ziółkowska
tel. 41 342 11 55
fax: 41 343 03 85
e-mail: katarzyna.ziolkowska@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy:
Zdzisława Stępień
tel. 41 342 17 59
e- mail: zdzislawa.stepien@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Budżetu i Finansów wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i Sprawozdawczości
  • Oddział Finansów
  • Oddział ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych
  • Jednoosobowe Stanowisko (Pełnomocnik) ds. Wdrożenia i Obsługi Systemu Zarządzania Finansami
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji Należności
  • Oddział Prognozowania Wieloletniego i Analiz Finansowych
  • Oddział ds. Płac

Informacje szczegółowe o zakresie działania: