Departament Budżetu i Finansów

Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska
tel. (41) 395 11 55
fax: (41) 343 03 85
poczta e-mail: sekretariat.bf@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Katarzyna Ziółkowska
tel. (41) 395 11 55
fax: (41) 343 03 85
poczta e-mail: katarzyna.ziolkowska@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu – Główny Księgowy Urzędu Marszałkowskiego

Zdzisława Stępień
tel. (41) 395 17 59
poczta e- mail: zdzislawa.stepien@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Budżetu i Finansów wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i Sprawozdawczości
  • Oddział Finansów
  • Oddział ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych
  • Jednoosobowe Stanowisko (Pełnomocnik) ds. Wdrożenia i Obsługi Systemu Zarządzania Finansami
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji Należności
  • Oddział Prognozowania Wieloletniego i Analiz Finansowych
  • Oddział ds. Płac

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Budżetu i Finansów można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego