Aktualności Departamentu IT

Warsztaty W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (4)

Warsztaty z zakresu oprogramowania WebODM oraz podstaw fotogrametrii niskiego pułapu

W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (Korzecko, gm. Chęciny) rozpoczęły się dziś dwudniowe warsztaty związane z fotogrametrią niskiego pułapu. Ich uczestnicy zapoznają się z procedurą instalacji i uruchomienia środowiska WebODM. Drugiego dnia zdobędą wiadomości z zakresu podstaw fotogrametrii niskiego pułapu. Podczas spotkania, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, st. bryg. Marcin Machowski podziękował pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pomoc w wytypowaniu potencjalnych miejsc doraźnego schronienia na terenie naszego regionu.

Sekretarz Wpjewództwa Mariusz Bodo Poprowadził Spotkanie

Podsumowali dotychczasową realizację InPlaMedu

Z udziałem Mariusza Bodo, sekretarza województwa świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnego stanu zadań w projekcie oraz ważnych tematów związanych z jego realizacją, jak np. zapewnienie komplementarności i interoperacyjności z innymi projektami z obszaru e-zdrowia oraz poprawa czytelności i spójności dokumentacji medycznej oraz przyspieszenie dostępu do danych pacjenta. Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

900a9447

Nagrodzono laureatów konkursu “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022”

Nagrodzono laureatów konkursu w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022″ będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Laureatom gratulowali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Anna Krupka, dyrektor Departamentu IT Robert Janus, dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec. 

Szybuj Bezpiecznie W Internetowej Chmurze 2021 2022

Wyniki X jubileuszowej edycji konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 – 2022”

Wojewódzka Komisja Konkursowa zakończyła ocenę prac nadesłanych w konkursach dla uczniów i szkół, organizowanych w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022″ będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.  

Dyrektor Janus Przedstawia Założenia Reformy Informatycznej.

Pomoc dla gmin w dostosowaniu dokumentacji planistycznej

Dziś w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja pn. „Teraz i przyszłość Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” z udziałem wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast z województwa świętokrzyskiego. Poruszono zagadnienia związane ze zmianami reorganizacyjnymi infrastruktury technicznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kontekście optymalizacji kosztów jej utrzymania, ale też dostosowania do realiów wynikających z obecnie obowiązujących uregulowań prawnych.

Przemawia Andrzej Bętkowski Marszalek Województwa Świętokrzyskiego

Projekt InPlaMed wprowadza nową jakość w funkcjonowaniu placówek medycznych

Trwającej realizacji Projektu InPlaMed – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego poświęcona była konferencja w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowana przez Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim, a także przedstawiciele placówek medycznych, z dyrektorem ŚCO Stanisławem Góździem. Projekt, o wartości przekraczającej 66 mln zł, do końca 2022 roku znacząco poprawi organizację pracy 20 największych podmiotów leczniczych w regionie, a także usprawni obsługę pacjentów.

Grafika Do Konkursu

Konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2021″

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego  zaprasza uczniów szkół podstawowych z regionu do udziału w kolejnym konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2021” związanym z programowaniem w języku Scratch. Organizatorami konkursu są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny obejmuje „Echo Dnia”.

Wyświetlane od 1 - 10 z 135