Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Roman Dziedzic
tel. 41 342 18 75
fax: 41 344 40 88
e-mail: roman.dziedzic@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Rafał Kosiński
tel. 41 342 18 75
fax: 41 344 40 88
e-mail: rafal.kosinski@sejmik.kielce.pl

Skład:

  • Oddział Geodezji i Kartografii
  • Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego
  • Oddział Nadzoru Właścicielskiego
  • Oddział ds. Nieruchomości Wojewódzkich

Informacje szczegółowe o zakresie działania: