Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

p.o. dyrektora Departamentu
Wioletta Czarnecka
tel.: (41) 395 18 61
poczta e-mail: wioletta.czarnecka@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska wchodzą następujące komórki organizacyjne:

• Oddział Gospodarki Odpadami
• Oddział Opłat Ekologicznych
• Oddział Geologii
• Oddział Informacji o Środowisku i Finansów
• Oddział Ochrony Przyrody
• Oddział Pozwoleń Środowiskowych
• Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych
• Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Oddział Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Spraw Organizacyjnych

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami można znaleźć w https://bip.sejmik.kielce.pl/81-departamenty/13332-departament-rolnictwa-klimatu-i-srodowiska.html