Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor Departamentu:

Sławomir Neugebauer

tel.: 41/ 395 19 73

e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Marcin Zawierucha

tel.: 41/395 19 73
e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Spraw Organizacyjnych

Oddział Analiz i Rozwoju Rolnictwa

Informacje szczegółowe o zakresie działania: