Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor Departamentu:

Sławomir Neugebauer

tel.: 41/ 342 19 73

e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Elżbieta Kwiecień-Ząbek

tel.: 41/342-19-73
e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

 

W skład Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Oddział Analiz i Rozwoju Rolnictwa

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

Informacje szczegółowe o zakresie działania: