Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego