Produkty w opakowaniach, opakowania i odpady opakowaniowe