Dla Dyrektorów/Kierowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie świętokrzyskim