Do Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej W Kazimierzy Wielkiej