Konferencja podsumowująca projekt

 

Standard Mieszkalnictwa Wspomaganego Dla Osób Chorujących Psychicznie Okładka
 

30 czerwca 2022 r.  w Willi Hueta przy ul. Juliusza Słowackiego 25, 25-365 Kielce odbędzie konferencja upowszechniająca standard mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji wystąpią eksperci w dziedzinie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie:

– dr hab. Marek Rymsza  – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Profesjonalnych Praktyk Pomocowych,

– dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

– dr n. med. Artur Kochański –  Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Do udziału w Konferencji zapraszamy specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie, przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawicieli środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Program konferencji

Program konferencji – wersja edytowalna

Regulamin rekrutacji uczestników konferencji

Regulamin rekrutacji uczestników konferencji – wersja edytowalna

Formularz zgłoszeniowy na konferencję