Kontakt

 

Biuro Partnera Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel. 41 342 12 42

Fax. 41 344 30 94

Pokój 337 (budynek C2)

 

Pracownicy Projektu

Agnieszka Karyś – Specjalista ds. merytorycznych – tel. 41 342 18 74, e-mail: agnieszka.karys@sejmik.kielce.pl

 

Biuro Lidera Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2

20 – 447 Lublin

Tel. 81 528 76 50

Fax. 81 528 76 30

e-mail: rops@lubelskie.pl

Pracownicy Projektu

Anna Bekier – Kierownik projektu – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.bekier@lubelskie.pl

Anna Czeczko – Koordynator merytoryczny – tel. 81 528 76 47, e-mail: anna.czeczko@lubelskie.pl

Łukasz Bednarski – Specjalista ds. zamówień publicznych,

Agnieszka Winiarczyk – Specjalista ds. rozliczeń finansowych, tel. 81 528 76 40, agnieszka.winiarczyk.rops@gmail.com