Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Dyrektor: Krzysztof Domagała

Adres: ul. Targowa 18
             25-520 Kielce
             tel. (041) 362-70-12
             fax: (041) 343-01-79

www.:http://www.sbrr.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.sejmik.kielce.pl/index.php?go=22&id_k=135