Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  1.  Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej – dofinansowano w kwocie 900 000,00 zł,
  2. Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych – dofinansowano w kwocie 1 443 797,82 zł,
  3.  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze – dofinansowano w kwocie 2 410 864,51 zł,
  4.  Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy – w kwocie 4 000 000,00 zł

 

Logo Dofinansowano Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Logo – dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych