Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 1. Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej:
  DOFINANSOWANIE: 899 258,74 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 899 258,74 zł zł.
 2. Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych:
  DOFINANSOWANIE: 1 442 034,30 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 527 487,45 zł.
 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze:
  DOFINANSOWANIE: 2 410 864,51 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 554 956,63 zł.
 4. Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
  DOFINANSOWANIE:4 072 487,95 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7 501 446,48  zł.
 5. Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach:
  DOFINANSOWANIE: 3 000 000,00 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 163 941, 45 zł.

Aktualne Kwoty Dofinansowania Inwestycji Na Tle Bialo Czarnym

DOFINANSOWANIE  11 824 645,50  zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  18 647 090,75 zł