Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 1. Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej:
  DOFINANSOWANIE: 900 000,00 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 900 000,00 zł.
 2. 2. Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych:
  DOFINANSOWANIE: 1 443 797,82 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 528 689,97 zł.
 3. 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze:
  DOFINANSOWANIE: 2 410 864,51 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 554 956,63 zł.
 4. 4. Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy:
  DOFINANSOWANIE: 4 000 000,00 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7 000 000,00 zł.
 5. 5. Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach:
  DOFINANSOWANIE: 3 000 000,00 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 136 941, 45 zł.
3
 3