REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR 7670/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU PN. „REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030” WRAZ Z SUPLEMENTEM A PN. „PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2030 ROKU WRAZ Z PLANEM FINANSOWANIA BUDOWY, PRZEBUDOWY, REMONTU, UTRZYMANIA I OCHRONY DRÓG ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH” ORAZ PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Uchwała Nr 7670_23

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Uzasadnienie do uchwały

 

REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030

Regionalny Plan Transportowy

 

SUPLEMENT A DO REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030 – PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2030 ROKU WRAZ Z PLANEM FINANSOWANIA BUDOWY, PRZEBUDOWY, REMONTU, UTRZYMANIA I OCHRONY DRÓG ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

SUPLEMENT A

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030

Załączniki RPT

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REGIONALNEGO  PLANU  TRANSPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  NA  LATA  2021–2030

PROGNOZA

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Załączniki do prognozy

 

PODSUMOWANIE

Podsumowanie

 

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Uzasadnienie – zestawienie uwag