Wolontariat kompetencyjny

Ideą wolontariatu kompetencyjnego jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozwija tę formę wolontariatu. Zapraszamy do kontaktu organizacje pozarządowe, które są zainteresowane współpracą.