Młoda Kobieta W Kitlu Lekarza

Centrum Psychiatrii z akredytacją do kształcenia lekarzy

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ponownie uzyskało akredytację do kształcenia podyplomowego lekarzy w nowym programie specjalizacyjnym w dziedzinie psychiatrii.

Oprócz oddziałów, które dotychczas mogły kształcić przyszłych specjalistów, dodatkowo możliwość realizowania staży otrzymały również Centrum Zdrowia Psychicznego – Kielce jako całość, Klinika I Psychiatrii oraz Oddział Psychiatrii Sądowej.
Opracowane przez szpital wnioski zostały zaakceptowane na posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej, a w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych uzyskały status opublikowanych.