Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji I współpracy Z Zagranicą Z Dnia 26.02.2024

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

26 marca 2024 r. w sali VIP Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro), ul. Stefana Żeromskiego 12, odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki.

W pierwszej kolejności Komisja pozna założenia projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w obrębie Oblęgorek, gmina Strawczyn oraz wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Rynek 3.

Po zaopiniowaniu ww. dokumentów Członkowie Komisji przenalizują sytuację na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.

Kolejną częścią obrad będzie informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. W obszarze zainteresowań Komisji będzie również sprawozdanie o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Na koniec obrad, z uwagi na upływającą kadencję Sejmiku, Komisja przyjmie sprawozdanie ze swojej działalności w latach 2018-2024.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Gałuszka zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych przedstawioną tematyką.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w obrębie Oblęgorek, gmina Strawczyn.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Rynek 3.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.
  5. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
  7. Informacja o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).
  9. Sprawy różne.