Zdjęcie Pamiątkowe Przed Tablicą

Testują i badają, aby pomóc przedsiębiorcom

Gdzie sprawdzić stan swoich paneli fotowoltaicznych i co ma wspólnego fantom termiczny z testowaniem odzieży? Jak budować, by zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz przekonać społeczności lokalne do budowy farm wiatrowych? O tym dyskutowali w czwartek na Politechnice Świętokrzyskiej intersariusze projektów BIOWIND i MonitorEE oraz pracownicy uczelni i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – partnera obu międzynarodowych projektów.

Czwartkowe II Spotkanie Regionalnych Interesariuszy i partnera projektów: BIOWIND oraz MonitorEE otworzyła Anna Kucharczyk, z-ca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Szczegółową ofertę współpracy nauki i biznesu Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Politechniki Świętokrzyskiej, realizowaną m.in. poprzez doradztwo, ekspertyzy i dostęp do zaawansowanej aparatury badawczej przedstawiła Anna Depczyńska z Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

– Jesteśmy po to, by łączyć świat nauki i biznesu, nie tylko poprzez realizację zamówionych usług badawczo-rozwojowych, ale również poprzez pomoc w skracaniu całego procesu biurokracji – mówiła Anna Depczyńska, która podała przykłady konkretnej współpracy PŚk z firmami z terenu całej Polski np. przy rozwijaniu koncepcji łożysk tocznych, samodzielnych modułów fotowoltaicznych, czy optymalizacji konstrukcji poprzez m.in. identyfikację procesów destrukcyjnych w materiałach z wykorzystaniem techniki emisji akustycznej.

Jak odnawiać stare budynki, budować nowe i przekonywać do tzw. wiatraków?

Tomasz Gałucha z Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Magdalena Pokora, kierownik w Departamencie Przyrody i Klimatu omówili główne założenia programów MonitorEE
i BIOWIND oraz podsumowali dobre praktyki przedstawione przez Paryską Agencję Klimatu i te, które udało się wypracować na terenie kraju. Podczas spotkania w ramach projektu MonitorEE, Francuzi przedstawili kompleksowe działania, które zastosowali przy modernizacji budynku z lat 60-tych: m.in. instalacja monitoringu systemu grzewczego-Efficap, kontrolującego boiler, nasłonecznienie, stan nieużywania ogrzewania oraz izolacja instalacji grzewczej i ciepłej wody, modernizacja dachu i instalacja paneli słonecznych. Z kolei przy budowie nowego osiedla gospodarze spotkania zastosowali równomierną gęstość zaludnienia, energię geotermalną i słoneczną.

Magdalena Pokora z Departamentu Przyrody i Klimatu rekomendowała dobre praktyki wypracowane w Polsce na przykładzie farm wiatrowych w gminach Pawłów, Bogoria
i Choczewo oraz w województwie lubelskim, zrealizowaną przez firmę Trade OFF. Inwestorzy położyli nacisk na współpracę i rozmowy z lokalnymi stowarzyszeniami oraz na dofinansowanie najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji np. remont szkoły.

Manekin termiczny i symulator paneli fotowoltaicznych

Spotkanie połączone było z wizytą studyjną w obiektach wykorzystujących odnawialne źródła energii w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej. Pracownicy Laboratorium Fizyki Budowli, Energetyki Słonecznej i Wodnej CENWIS zaprezentowali fantom termiczny, służący do kompleksowej analizy oraz badania odzieży i „gotowy zawsze do pracy” w temp. od -20֠ C do 50 ֠C. Dzięki temu najnowocześniejszemu testerowi można w obiektywny sposób dokonać pomiaru izolacyjności cieplnej odzieży. Aby zrobić krok w stronę transformacji energetycznej i skrócić proces dojścia od produktu do produkcji lub np. sprawdzić uszkodzenia na panelach fotowoltaicznych można zamówić badania w zakresie pozyskiwania energii przez absorbery promieniowania i oceny sprawności modułów i ogniw fotowoltaicznych.

Swoją ofertę badań zaprezentowali również: dr hab. inż. Jolanta Latosińska z Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej oraz dr hab. inż. Artur Bartosik z Labotatorium Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii na Politechnice Świętokrzyskiej.

O MonitorzeEE

Głównym celem projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez inteligentniejsze systemy zarządzania jest opracowanie przez Partnerów MonitorEE w swoich regionach sposobu monitorowania efektywności energetycznej budynków po modernizacji. Samo zastąpienie źródeł energii – odnawialnym nie daje oczekiwanych rezultatów. Budynki w Europie odpowiadają za 40% zużywanej energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Mniej niż 0,2% (rocznie) budynków przeprowadza renowacje, które zmniejszają zużycie energii o co najmniej 60%. „Strategia Fala renowacji” opracowana przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zawiera plan działania, zawierający różne środki w celu przyspieszenia renowacji budynków. Jego głównym celem jest podwojenie rocznego tempa renowacji energetycznej budynków do 2030 r. Dzięki mapie drogowej, która zostanie utworzona w ramach projektu MonitorEE, rząd będzie mógł skuteczniej monitorować i interweniować w proces budowlany, tak aby zredukować emisję gazów cieplarnianych o 80%. Projekt MonitorEE, programu INTERREG EUROPA 2021-2027, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Cel szczegółowy: 2.1 Promowanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej).

O BIOWINDZIE

Celem projektu  BIOWIND jest zwiększanie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie środowiskowe i społeczne. Energia wiatrowa to technologia, która w największym stopniu ma przyczynić się do osiągnięcia celu UE w zakresie odnawialnych źródeł energii, umożliwiając regionom UE osiągnięcie założeń klimatycznych określonych w Zielonym Ładzie. Projekt BIOWIND umożliwi partnerom zajęcie się dwoma głównymi czynnikami utrudniającymi upowszechnianie energii wiatrowej:

  • sprzeciwem społeczności lokalnych oraz
  • zawiłymi procedurami wydawania zezwoleń, wynikającymi z obaw
    o bioróżnorodność i wpływu na relacje społeczne.

Celem są:

  • odblokowanie ponad 30 milionów euro na wsparcie projektów dotyczących wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych, spółdzielni energetycznych, ochrony bioróżnorodności i struktur wsparcia społeczności,
  • większa świadomość i budowanie konsensusu wśród grup społeczeństwa obywatelskiego, agencji ochrony środowiska, administracji publicznej
    i interesariuszy zajmujących się energią wiatrową w regionach partnerskich BIOWIND.

Ośrodek Transferu Technologii PŚk

Galeria zdjęć