Wspólne Zdjęcie Z Dyrekcją Ośrodka I Gospodarzami Miny

Centrum Usług Społecznych w Mniowie już działa

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła w uroczystym otwarciu, utworzonego dzięki wsparciu ze środków unijnych, Centrum Usług Społecznych w Mniowie. W nowej placówce z zaplanowanych usług społecznych i zdrowotnych skorzysta około 850 osób z terenu gminy, w tym m.in. dzieci, osoby starsze, samotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.
Centrum Usług Społecznych utworzono w centrum miejscowości, w budynku dawnej szkoły podstawowej. Na przygotowanie i prowadzenie placówki do końca 2026 r. gmina otrzymała wsparcie unijne w wysokości ponad 7,7 mln zł. Całkowita wartość realizowanego projektu to ok. 8,1 mln zł.

– Robimy wszystko, by w jak najszerszym wymiarze wspomagać mieszkańców naszego regionu, także przy wykorzystaniu środków unijnych. Gmina Mniów na utworzenie Centrum Usług Społecznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 736 617,42 zł – mówiła w trakcie uroczystości uruchomienia Centrum Usług Społecznych w Mniowie wicemarszałek Renata Janik. – Jak widać, jest to wsparcie wielowątkowe, obejmujące wiele grup wiekowych i wiele kategorii potrzeb. Oferta Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów jest bardzo bogata; praktycznie każdy znajdzie w niej coś dla siebie, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, aż po seniorów.

Około 100 rodzin – 300 osób – będzie mieć możliwość udziału w organizowanych w CUS treningach na temat odbudowy relacji rodzinnych lub kompetencji rodzicielskich. W zależności od potrzeb planowane są również indywidualne konsultacje z pedagogiem, psychologiem, logopedą czy fizjoterapeutą. Projekt przewiduje również przeprowadzenie badań diagnostycznych dzieci w kierunku wad postawy, wzroku czy słuchu, na podstawie których będą realizowane dalsze działania edukacyjne lub udzielane konsultacje specjalistyczne.

Dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania zaplanowane są usługi opiekuńcze: rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, kosmetyczne, fryzjerskie czy podologiczne. Przewidziane są również działania skierowane do około 80 opiekunów faktycznych, będą to szkolenia praktyczne z zakresu np. technik karmienia, aktywizacji czy pielęgnacji, ale również tzw. usługi wytchnieniowe: warsztaty i zabiegi relaksacyjne dla opiekuna, a w tym podopieczny będzie miał zapewnioną opiekę oraz zabiegi relaksacyjno-rehabilitacyjne. Osoby starsze czy z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu na czas wizyty u lekarza czy w urzędzie.

Dla mieszkańców gminy Mniów przewidziane są również spotkania integracyjne o charakterze międzypokoleniowym z cyklu „Aktywne sołectwa” czy „Festiwal sąsiedzki”. Podczas tych spotkań, oprócz działań integrujących, przeprowadzane będą wykłady na temat przeciwdziałania dyskryminacji np. ze względu na płeć, niepełnosprawność czy status ekonomiczny. Przewidywana liczba uczestników to ok. 125 mieszkańców.

Projekt Centrum Usług Społecznych w Mniowie został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 9 Usługi Społeczne i zdrowotne, Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Galeria zdjęć