Konkurs

Konkurs „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w jednoetapowym, zespołowym konkursie „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”.

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie max. 180 s. filmu nawiązującego do kompetencji cyfrowych, Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i hasła konkursowego „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”.
 2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie filmy, które wcześniej nie były nigdzie publikowane, nie były zgłaszane do innych konkursów i nie były nagradzane.

Zasady udziału

 1. W Konkursie biorą udział całe szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa świętokrzyskiego, zwane Zespołami. Warunkiem koniecznym jest, aby w skład Zespołu wchodzili wyłącznie uczniowie z tej samej szkoły ponadpodstawowej.
 2. Konieczny jest udział przynajmniej jednej osoby należącej do kadry nauczycielskiej danej szkoły ponadpodstawowej zwaną Opiekunem Zespołu.
 3. Z jednej placówki oświatowej mogą zgłosić się jednocześnie maksymalnie dwa Zespoły, liczące maksymalnie sześciu Członków (Opiekun Zespołu wraz z uczniami).
 4. Opiekun Zespołu zobowiązany jest do przesłania na adres konkurs@wup.kielce.pl filmu oraz niezbędnych załączników wynikających z Regulaminu Konkursu.

Nagrody

 1. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy najwyżej ocenione filmy przygotowane przez Zespoły.
 2. Każdemu z trzech wyłonionych Laureatów – Zespołów przysługuje Nagroda w postaci tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami, zestaw robotów edukacyjnych oraz pufy modułowe do części wypoczynkowych w szkołach.
 3. Dla wszystkich Zespołów uczestniczących w Konkursie przewidziane są wyróżnienia w postaci dyplomów i statuetek.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU KONKURSU.

Wstępny harmonogram

 • 04.03.2024 r. – przekazanie informacji do szkół i rozpoczęcie naboru zgłoszeń.
 • 30.04.2024 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
 • 06-10.05.2024 r. – posiedzenie Kapituły Konkursu, podczas którego wyłonieni zostaną zwycięzcy
 • czerwiec 2024 r. – gala wręczenia nagród podczas I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej.

Kontakt

Regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz tutaj