Podpisano Umowę Na Przebudowę Drogi Wojewódzkiej Nr 756 W Miejscowości Solec (5)

Podpisano umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Solec

Członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz radny Sejmiku Paweł Krakowiak uczestniczyli dziś w podpisaniu umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Solec. Umowę podpisali dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach Barbara Kieres i wiceprezesi Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” Michał Szczukiewicz i Maciej Szczukiewicz. Inwestycja będzie sfinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego, a łączne środki przewidziane w planie wynoszą 1 mln zł.

– Prace remontowe będą miały istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także na rozwój gospodarczy małej społeczności. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt i jestem przekonany, że efekty naszej współpracy będą widoczne dla wszystkich mieszkańców – podkreślił członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

W ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w m. Solec od km 60+250 do km 60+950 dł. 700,00 mb” zostaną wykonane:  frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 5 cm do profilu, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W, wykonanie nawierzchni z betonu  asfaltowego warstwa  wiążąca  AC 16W  6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej  SMA 8  4 cm, umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, gr.10 cm, odmulenie rowu średnia grubość 20 cm z wyprofilowaniem skarp, oznakowanie poziome nawierzchni materiałami  grubowarstwowymi.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.  Okres realizacji inwestycji – 4 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 

Galeria zdjęć