Uczestnicy Konferencji Na Tle ścianki Z Logo Świętokrzyskiego Centrum Onkologii W Kielcach

15 mln euro z Funduszy Europejskich na nowoczesną profilaktykę zdrowotną dla świętokrzyskich pracowników

– Mam znakomitą wiadomość dla osób zatrudnionych w regionalnych  firmach i instytucjach! Już za kilka miesięcy będzie można skorzystać ze specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich w ramach projektu pn. „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”, który przygotowuje Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – poinformowała  podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Renata Janik. Projekt jest częścią programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” i docelowo obejmie 50 tys. osób.

– Projekt „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”, który zostanie dofinansowany kwotą ok. 15 mln euro, to nasza odpowiedź na zmiany demograficzne na regionalnym rynku pracy, krótko mówiąc: świętokrzyscy pracownicy są coraz starsi, a tym samym potrzebują coraz lepszego wsparcia zdrowotnego, żeby mogli jak najdłużej cieszyć się nie tylko aktywnością  zawodową, ale po prostu zdrowym i spełnionym życiem – podkreślała wicemarszałek Renata Janik podczas spotkania z mediami. – Dlatego  jako Urząd Marszałkowski zaplanowaliśmy projekt „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” i włożyliśmy wiele wysiłku w przekonanie Komisji Europejskiej, że jest potrzebny, że to będą dobrze wykorzystane fundusze. Dziś cieszymy się, że nasza koncepcja nabiera realnych kształtów.

– W zasadzie o całym projekcie można mówić jako o przedsięwzięciu unikalnym, i to nie tylko w skali kraju, ale nawet w kontekście europejskim, bo nie słyszałem, aby ktoś realizował przedsięwzięcie o takim zasięgu, skierowane do tylu osób, dlatego chciałbym dziś szczególnie podziękować Pani Marszałek za determinację i wysiłek, włożony w uruchomienie tej znakomitej inicjatywy – podkreślał dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź. – Jednym z najbardziej wartościowych elementów projektu będą badania molekularne, ukierunkowane na wczesne wykrywanie predyspozycji świętokrzyskich pracowników do zapadania na choroby cywilizacyjne i onkologiczne. To działania, które stanowią aktualnie najnowocześniejsze metody profilaktyki zdrowotnej na świecie i – mówiąc wprost – mogą uratować życie wielu ludzi.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 50 tys. pracowników w wieku 45+ z obszaru całego  województwa świętokrzyskiego. W projekcie zaplanowano kompleksowe badania profilaktyczne w zakresie wykraczającym poza podstawowe badania okresowe pracowników, a także wspomniane wyżej pogłębione, specjalistyczne badania genetyczne dla wybranej grupy osób, szczególnie obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, schorzenia kardiologiczne lub zakrzepicę. Uczestnicy projektu skorzystają także m. in.  ze specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz fizjoterapii.

Warto także podkreślić, że w ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Onkologii uruchomi unikalny, nowatorski na skalę kraju „prostatobus” – tj. mieszczące się w busie, mobilne laboratorium do przeprowadzania badania USG prostaty u mężczyzn. Według posiadanej przez ŚCO wiedzy w Polsce dotychczas nie powstał żaden pojazd tego typu, dlatego projekt otwiera nowy trend w profilaktyce nowotworów, podobnie jak wcześniej „cytobus” (mobilne laboratorium ŚCO do przeprowadzania badań cytologicznych), który był pionierską konstrukcją, a obecnie znalazł wielu naśladowców na terenie całego kraju. Ideą, stojącą za „prostatobusem”, jest zapewnienie mężczyznom szerokiego dostępu do badań urologicznych, szczególnie w małych miejscowościach, odległych od większych miast.

– Dotychczas realizowaliśmy w naszym regionie różnorodne działania profilaktyczne, ale były one skupione tylko na pojedynczych problemach zdrowotnych pracowników – poinformowała dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach Anna Mikołajczyk. – Natomiast ten projekt jest wyjątkowy, bo odpowiada kompleksowo na wiele różnych zagrożeń. Wspominając dziś pracę nad założeniami projektu, chcę wyraźnie podkreślić, że taki jego kształt to zasługa Pani Marszałek, której zależało właśnie na kompleksowym charakterze naszych działań. Chcemy, żeby jak najwięcej osób zostało objętych badaniami i konsultacjami, dlatego będziemy m. in. odwiedzać świętokrzyskie firmy i instytucje, i aktywnie zachęcać pracowników do korzystania z tej oferty.

Rozpoczęcie projektu „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” planowane jest na 1 lipca 2024 r., a jego realizacja potrwa do połowy 2029 r.

 

Galeria zdjęć